American Festival - Vanse, Lista 2022


Photos by Hans Tore Tangerud

Kjell Elvis - A local world famous Elvis impersonator.
(Kjell Henning Bjørnestad) - https://en.wikipedia.org/wiki/Kjell_Elvis

The Brooklyn Square parade.